« Wróć

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr  1.DUB.2017 z dnia 21.06.2017 r. dotyczącego wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia jakim jest zakup usługi w zakresie wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego na międzynarodowych targach THE BIG FIVE organizowanych w Dubaju, (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w terminie 26-29.11.2017, w ramach realizacji projektu:

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,

przedstawiamy informację o wynikach zakończonego postępowania: Protokół wyboru oferenta wersja PDF do pobrania