« Wróć

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr  4.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia jakim jest opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych tj. katalogu produktowego oraz ulotki reklamowej firmy dystrybuowanych w trakcie trwania imprez targowych na których Zamawiający będzie uczestniczył w charakterze wystawcy w ramach realizacji projektu:

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,

przedstawiamy informację o wynikach zakończonego postępowania: Protokół z wyboru ofert wersja pdf do pobrania.