« Wróć

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5.2017.

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr  5.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy dla przedmiotu zamówienia jakim jest wykonanie materiałów promocyjnych w postaci gadżetów reklamowych dystrybuowanych w trakcie trwania imprez targowych, na których Zamawiający będzie uczestniczył w charakterze wystawcy w ramach realizacji projektu:

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,

przedstawiamy informację o wynikach zakończonego postępowania: Protokół wyboru ofert wersja pdf do pobrania.