« Wróć

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż nowego zbiornika do przechowywania trocin wraz z  urządzeniem wybierającym, instalacją przesyłową z cyklonem oraz instalacją przeciwpożarową. Szczegóły zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku pdf dołączonym do informacji. Dokument do pobrania.